Squash a vzdělání

panacek-01Jak všichni víme, sport je velmi náročná disciplína a být v životě pouze profesionálním sportovcem není jednoduché. Může přijít zranění, nebo věk, ve kterém už nejsou dosažitelné potřebné fyzické výkony, celá sportovní kariéra je nuceně ukončena  a v životě se pak sportovec musí spoléhat na jiné možnosti uplatnění. Proto se náš nadační fond nechal inspirovat v zahraničí, kde jsou například squashové kurty budovány přímo ve školách, a squash se stal součástí sportovního programu univerzit. Pak je možné dobré výsledky ve sportu vnímat jako jednu z možných cest, jak se děti mohou dostat na kvalitní školu jako je např. Harvard. Squash může v tomto případě sehrát rozhodující roli pro další život mladého člověka. Czech Squash chce současně pro talentované děti, jejichž rodiče jsou nuceni investovat nemalé prostředky do jejich studijní i sportovní kariéry nabídnout podporu formou spolufinancování sportovních stipendií na uznávaných školách. Tím se otevírají větší možnosti i pro děti, které nemají zatím potřebné ekonomické zázemí.

Pilotním projektem tohoto typu je spolupráce s mezinárodní školou „1-st International School of Ostrava“, která je držitelkou licence IB Diploma Programme (program, který získal uznání a respekt předních světových univerzit a je ukončený mezinárodní maturitou). Společně se školou nabízíme podporu squashového stipendijního programu talentovaných juniorů, kteří tímto získají přístup ke kvalitnímu vzdělání jak na této škole, tak následně na kvalitních univerzitách po celém světě. Úspěch pak slaví všichni účastníci projektu – škola získá sportovní a společenskou reputaci, juniorský talent může budovat svou kariéru současně s kvalitním vzděláním a česká společnost má jedince, který bude naši zemi skvěle reprezentovat.