Squash a zdraví

13-11-squash-camp-repre-hector-052

Všichni dnes vnímají svět dětí jako svět bez pohybu, jako svět, ve kterém se vše děje digitálně a virtuálně. Dříve se skoro denně sportovalo a mladí se snažili ve sportu vyniknout. Současná dětská stonání kvůli každé maličkosti velmi pravděpodobně souvisí s tímto trendem. A tyto návyky z dětství si pak nese každý po celý život. Poslední čtvrtstoletí všichni hrozně chvátáme, nemáme čas a peníze na nic víc, než na neustálou honbu za prací, pokrývání stále se navyšujících životních nákladů a paradoxně se omezují sportovní a volnočasové aktivity. Tento trend života bez sportovních aktivit je velmi kontraproduktivní, protože bez pohybu jsme mnohem náchylnější k ,,civilizačním“ nemocem, což nás v konečném důsledku stojí mnohem víc peněz, než jsme původně ušetřili na omezení sportovních aktivit. Bohužel nejhůře tento nedostatek nesou děti a stává se z toho celospolečenský problém, kdy začínáme být národem ne příliš fyzicky zdatným, který bude do budoucna zatěžovat celý zdravotní systém.

Proto se náš nadační fond se svými partnery rozhodl finančně podpořit všechny, kteří tyto problémy vnímají, ale z finančních důvodů nemůžou poskytnout svým dětem kvalitní sportovní vyžití. Nabízíme podporu pro všechny talentované děti, které se rozhodnou trávit svůj volný čas squashem, a které mají zájem budovat svou fyzickou zdatnost právě prostřednictvím tohoto dynamického sportu. Na projektu spolupracujeme na úrovni squashových klubů, majitelů squashových center a trenérů, kteří díky každodennímu kontaktu mají nejblíže ke všem potencionálním příjemcům našeho finančního příspěvku.

Rádi bychom prostřednictvím naší podpory rozšířili počty hráčů squashe, umožnili širší veřejnosti objevit talenty pro tento moderní a dynamický sport a také prospěli celkovému zdraví české společnosti.