Nabídka partnerům

Tento odkaz je určen všem, kteří se dívají na svět i z pohledu filantropa, který vnímá důležitost vrátit něco z toho, co od života obdržel. Rádi bychom spojili takto uvažující firmy nebo jednotlivé občany a nabídli jim spolupráci na našem projektu. Jako poděkování dárcům a vzhledem k tomu, že filantropické projekty mají ve světě značné renomé, jsme schopni všem nabídnout jak možnosti vlastní prezentace, tak další benefity. Tuto filantropickou činnost podporuje stát v rámci platné legislativy.

Možnosti spolupráce

  • umístění loga dárce na webových stránkách Czech Squash NF
  • umístění loga dárce na všech prezentačních materiálech Czech Squash NF
  • umístění loga dárce na všech tuzemských i mezinárodních akcích pořádaných České asociace squashe jako partnera Czech Squash NF
  • sepsání darovací smlouvy uznatelné jako daňový náklad
  • nabídka zvýhodněného využívání sportovního zázemí našich partnerů z řad spolupracujících squashových center
  • nabídka zvýhodněného kvalitního vzdělání prostřednictvím sportovních stipendií ve spolupráci s partnerskými školami
  • nabídka zvýhodněných služeb/zboží našich partnerů

Všechny výše uvedené možnosti s Vámi rádi prodiskutujeme. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.