Jak postupovat

Pokud potřebujete podpořit a rádi by jste od nadačního fondu získali příspěvek, řiďte se následujícími pokyny.

  • podmínkou pro podání žádosti je členství v České asociaci squashe (ČASQ)
  • pokud nejste členem ČASQ, kontaktujte sekretariát svazu na webu www.cz-squash.net
  • prvním krokem je vyplnění vstupního formuláře  „Žádost o příspěvek“
  • v žádosti je nutné přesně specifikovat účely, na které je příspěvek požadován
  • v žádosti je nutné uvést všechny detaily pro případné odeslání příspěvku (bankovní účet, kód banky, částku atd.)
  • pokud bude žádost schválena radou fondu, budete o této skutečnosti informováni elektronickou poštou na kontakt, který uvedete v žádosti
  • po případném schválení bude příspěvek odeslán dle zadané specifikace v podané žádosti

Pokud budete mít jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat.