Czech Squash – kdo jsme

Nadační fond Czech Squash podporuje český juniorský squash. Každý junior by měl mít možnost aktivně sportovat bez ohledu na své finanční zázemí. Byl založen koncem roku 2013 a hned se aktivně zapojil do života mladých squashistů.

Squash je menší sport, ale to neznamená, že v něm nemůžeme mít své mezinárodní šampiony. Roste nám celá generace nadějných juniorů, kteří si zaslouží co největší podporu a současně je potřeba se starat o širokou základnu, ze které se nové talenty zrodí.

 

… a takto naši práci hodnotí jeden z rodičů, který už služby nadace pro svého syna využil:

Účast mladých hráčů na mezinárodních akcích je velmi finančně náročná. Bez kontaktu se zahraničními hráči je problematické se dotáhnout na jejich výkonnost a dosáhnout dobrých výsledků. Ve spolupráci s nadací se nám podařilo najít řešení a věříme, že bude možné do programu zařadit ještě více dětí.

 

Budeme rádi, když výsledkem práce naší nadace bude co nejvíce takto spokojených dětí …

group-01