Informace

bookkiping-01Stránky s  informacemi obsahují potřebné údaje pro bankovní převod a dokumenty pro dárce i žadatele. Pro žádosti o příspěvek používejte prosím pouze uvedené formuláře. Stejně tak doporučujeme používat uvedenou darovací smlouvu. Pokud bude nutné, tato může být modifikována podle požadavku dárce.

Uvedený bankovní účet, vedený u komerční banky, je jediným, na který se zasílají příspěvky od dárců. Jakékoli operace na jiný účet, případně v hotovosti nejsou možné.